Teagmháil

 
Scoil Mológa
Bóthar Thigh Chláir
Crois Araild
Baile Átha Cliath 6w
D6w EA22

Fón: (01) 4923888


Eolas Ginearálta:
runaiscoilmologa@gmail.com
Príomhoide: Síle Nic Coitir Uasal

scoilmologa6w@gmail.com

Cathaoirleach an Bhoird Bhainistíochta: Gearóid Ó Ciaráin Uasal