Tuismitheoirí

Cúrsaí Iontrála / Enrolment

Cuir glaoch ar an scoil @ 4923888 a luaithe agus is féidir

Contact the school on 4923888 for an application form asap

Gheobhaidh tú cóip den pholasaí iontrála leis an bhfoirm iarratais.

You will receive a copy of our enrolment policy with the application form.

Beidh an polasaí iontrála (agus na liostaí feithimh) atá i bhfeidhm i láthair na huaire ann go dtí 2024-2025.

Scoil Mológa's current policy (and waiting lists) will run until 2024-2025.

Ní féidir iarratas a dhéanamh don bhliain 2025-2026 go dtí 1.10.2024.

Applications for the year 2025-2026 cannot be accepted until 1.10.2024.