Tuismitheoirí

Cúrsaí Iontrála / Enrolment

Cuir glaoch ar an scoil @ 4923888 asap

Contact the school on 4923888 for an application form asap

You will receive a copy of our enrolment policy with the application form.


Dátaí Tábhachtacha

 

Cruinnithe Tuismitheoirí - Múinteoirí

Dé Céadaoin 23 Mí na Samhna

Déardaoin 24 Mí na Samhna

Páistí ag dul abhaile 2.15 an dá lá sin


Drámaí na Naíonán

Dé Máirt, 20 Nollaig sa seomra tionóil

Naíonáin Bheaga 10.15

Naíonáín Mhóra 11.15Drámaí Rang 1 - Rang 6

Dé Céadaoin, 21 Nollaig @ 7.30pm Coláiste de hÍde


An Chéad Fhaoistin

Dé Máirt, 21 Feabhra @ 1.00pm Cnocán Argos


An Chéad Chomhaoineach

Dé Sathairn, 13 Bealtaine @ 12.30 Cnocán Argos


attachment

Éide Scoile - Foirm Ordaithe 2018/2019 .pdf (389k) Scoil Mologa, 5 Márta 2018, 3:14 PM v.1 Child Safeguarding Statement 2018.pdf (389k) Scoil Mologa, 11 Márta 2018, v.1 Éide Scoile 2018/2019 .pdf (389k) Scoil Mologa, 5 Márta 2018, 3:14 PM v.1 Liostaí Leabhar 2017 -2018 .pdf (389k) Scoil Mologa, 26 Meitheamh 2017, 3:14 PM v.1 1 Bord Bainistíochta na Scoile.pdf (1145k) Scoil Mologa, Nov 18, 2015, 6:57 PM v.1 1 Céard, Cén fáth agus Conas.pdf (3500k) Scoil Mologa, Aug 28, 2012, 7:48 PM v.2 1. Polasaí Frithbhulaíochta Anti-Bullying Scoil Mológa Feabhra 2014.pdf (172k) Scoil Mologa, Apr 1, 2014, 3:20 PM v.1 2 The_What,_Why_and_How_of_Childrens_Learning_in_Primary_School_.pdf (3488k) Scoil Mologa, Aug 28, 2012, 7:48 PM v.2 Agreed Complaints Procedure Córas Gearán.pdf (33k) Scoil Mologa, Oct 2, 2012, 4:22 PM v.1 An Tuairisc Fhéinmheastóireachta Scoile - Gaeilge.pdf (163k) Scoil Mologa, Jan 20, 2015, 5:28 PM v.1 An Tuairisc Fhéinmheastóireachta Scoile - Matamaitic.pdf (320k) Scoil Mologa, Feb 16, 2015, 7:04 PM v.1 Cód Iompair Scoil Mológa 28 Deireadh Fómhair 2011.pdf (85k) Scoil Mologa, Oct 2, 2012, 4:15 PM v.1 Foirm Asláithreachta Scoil Mológa.doc (52k) Scoil Mologa, Aug 27, 2014, 5:44 PM v.1 Ombudsman Dealing with bullying.pdf (1061k) Scoil Mologa, Feb 6, 2013, 6:04 PM v.1 Oíche Shamhna Sábháilte.pdf (26k) Scoil Mologa, Oct 21, 2013, 2:40 PM v.1 Polasaí Um Chaomhnú Leanaí.pdf (38k) Scoil Mologa, Aug 28, 2012, 7:42 PM v.1 WSE report1_EV_19907I.pdf (379k) Scoil Mologa, Oct 3, 2016, 2:46 PM v.1