Tuismitheoirí

Cúrsaí Iontrála / Enrolment

Cuir glaoch ar an scoil @ 4923888 a luaithe agus is féidir

Contact the school on 4923888 for an application form asap

Gheobhaidh tú cóip den pholasaí iontrála leis an bhfoirm iarratais.

You will receive a copy of our enrolment policy with the application form.

Beidh an polasaí iontrála (agus na liostaí feithimh) atá i bhfeidhm i láthair na huaire ann go dtí 2024-2025.

Scoil Mológa's current policy (and waiting lists) will run until 2024-2025.

Ní féidir iarratas a dhéanamh don bhliain 2025-2026 go dtí 1.10.2024.

Applications for the year 2025-2026 cannot be accepted until 1.10.2024.


 

attachment

Liostaí Leabhar 2022 -2023.pdf (389k) Scoil Mologa, 22 Meitheamh 2022 v.1 Éide Scoile 2020/2021 .pdf (389k) Scoil Mológa, Bealtaine 2021 v.1 Éide Scoile - Foirm Ordaithe 2018/2019 .pdf (389k) Scoil Mologa, 5 Márta 2018, 3:14 PM v.1 Caomhnú Páistí - Child Safeguarding Statement 2022-2023.pdf (389k) Scoil Mologa, 1 Meán Fómhair 2022, v.1 Polasaí Frithbhulaíochta Anti-Bullying Scoil Mológa Nollaig 2021.pdf (389k) Scoil Mologa, 21 Mí na Nollag 2021, v.1 Éide Scoile 2018/2019 .pdf (389k) Scoil Mológa,25 Bealtaine 2018, 3:14 PM v.1 1 Bord Bainistíochta na Scoile.pdf (1145k) Scoil Mologa, Nov 18, 2015, 6:57 PM v.1 1 Céard, Cén fáth agus Conas.pdf (3500k) Scoil Mologa, Aug 28, 2012, 7:48 PM v.2 2 The_What,_Why_and_How_of_Childrens_Learning_in_Primary_School_.pdf (3488k) Scoil Mologa, Aug 28, 2012, 7:48 PM v.2 Agreed Complaints Procedure Córas Gearán.pdf (33k) Scoil Mologa, Oct 2, 2012, 4:22 PM v.1 An Tuairisc Fhéinmheastóireachta Scoile - Gaeilge.pdf (163k) Scoil Mologa, Jan 20, 2015, 5:28 PM v.1 An Tuairisc Fhéinmheastóireachta Scoile - Matamaitic.pdf (320k) Scoil Mologa, Feb 16, 2015, 7:04 PM v.1 Cód Iompair Scoil Mológa 28 Deireadh Fómhair 2011.pdf (85k) Scoil Mologa, Oct 2, 2012, 4:15 PM v.1 Foirm Asláithreachta Scoil Mológa.doc (52k) Scoil Mologa, Aug 27, 2014, 5:44 PM v.1 Ombudsman Dealing with bullying.pdf (1061k) Scoil Mologa, Feb 6, 2013, 6:04 PM v.1 Oíche Shamhna Sábháilte.pdf (26k) Scoil Mologa, Oct 21, 2013, 2:40 PM v.1 WSE report1_EV_19907I.pdf (379k) Scoil Mologa, Oct 3, 2016, 2:46 PM v.1